NİGİRİ

Menüye Dön

SAKE NİGİRİ 89₺

SOMON

MAGURO NİGİRİ 89₺

TON BALIĞI

EBİ NİGİRİ 89₺

KARİDES

UNAGİ NİGİRİ 110₺

YILAN BALIĞI

TAMAGO NİGİRİ 75₺

JAPON OMLETİ

SUZUKİ NİGİRİ 89₺

LEVREK

SAKE NİGİRİ - SOMON

SAKE NİGİRİ - SOMON

MAGURO NİGİRİ - TON BALIĞI

MAGURO NİGİRİ - TON BALIĞI

EBİ NİGİRİ - KARİDES

EBİ NİGİRİ - KARİDES

UNAGİ NİGİRİ - YILAN BALIĞI

UNAGİ NİGİRİ - YILAN BALIĞI

TAMAGO NİGİRİ - JAPON OMLETİ

TAMAGO NİGİRİ - JAPON OMLETİ

SUZUKİ NİGİRİ - LEVREK

SUZUKİ NİGİRİ - LEVREK

Siparişim